Công ty cổ phần Compact Nguyên Tâm mua bảo hiểm corona cho người lao động

Công ty cổ phần Compact Nguyên Tâm mua bảo hiểm corona cho người lao động

Công ty cổ phần Compact Nguyên Tâm mua bảo hiểm corona cho người lao động

Công ty cổ phần Compact Nguyên Tâm mua bảo hiểm corona cho người lao động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe cho cán bộ nhân viên trong những ngày dịch bệnh Covid-19,  công ty cổ phần compact Nguyên Tâm  đã mua bảo hiểm Corona cho cán bộ nhân viên toàn công ty.
Tại công ty cổ phần compact Nguyên Tâm, chính sách chăm sóc sức khỏe cho người lao động đặc biệt được chú trọng. Bên cạnh chế độ bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định, Với việc mua bảo hiểm Corona  dành cho cán bộ nhân viên dịp này, Nguyên Tâm tiếp tục thực hiện đúng cam kết mang lại lợi ích cao nhất cho người lao động. 

bảo hiểm cho nhân viên

Bên cạnh đó, Nguyên Tâm đã và đang thực hiện nhiều chương trình xây dựng môi trường làm việc lý tưởng cho cán bộ công nhân viên, như tạo điều kiện phát triển bản thân, tham gia những hoạt động nội bộ năng động hay những chương trình du lịch sau những ngày làm việc vất vả .

Chia sẻ: